Τίτλος : ASEPTIC PROCESS OFFICER(APO_2019)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΛΙΜΟΣ
Τελευταία Ενημέρωση : 5/2/2019 1:57:00 μμ

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιό της στον Άλιμο:


                                                                ASEPTIC PROCESS OFFICER
                                                                     (Ref: APO_2019)


Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Head of Quality Management και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

• Εποπτεία εφαρμογής και συμμόρφωσης όσον αφορά άσηπτες διεργασίες.
• Αξιολόγηση μετρήσεων περιβαλλοντικών ελέγχων / έκδοση σχετικών αναφορών.
• Παρακολούθηση και συντονισμός διεργασιών media fill.
• Έκδοση / αναθεώρηση σχετικών διαδικασιών.
• Εκπαίδευση και αξιολόγηση χειριστών στείρων χώρων.
• Συντονισμός διερευνήσεων που αφορούν άσηπτες διεργασίες.
• Συντονισμός / αξιολόγηση επικύρωσης λειτουργίας στείρων χώρων.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχιούχος ΑΕΙ χημείας, βιολογίας, φαρμακευτικής
• Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της μικροβιολογίας θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
• Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχο αντικείμενο
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
• Οργανωτικές ικανότητες
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση SAP)


Αποστολή Βιογραφικού