Τίτλος : PRODUCTION PLANNER(PPSC_2018)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΛΛΟ
Τελευταία Ενημέρωση : 15/5/2018 5:54:00 μμ

Η FAMAR Α.Β.Ε. Πολυεθνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για τα Εργοστάσια της στην Αττική:

                                  PRODUCTION PLANNER/SUPPLY CHAIN (Key Account Holder)

                                                                  (Ref: PPSC_2018)

 

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


•Συλλογή παραγγελιών και προγραμματισμός της παραγωγής των προϊόντων
•Συντονισμό της διαθεσιμότητας των υλικών από τους προμηθευτές
•Ευθύνη παρακολούθησης των Δεικτών Εξυπηρέτησης των Πελατών του εργοστασίου
•Συμμετοχή στη δημιουργία του ετήσιου Budget των πελατών
•Διαχείριση εξαγωγών, συμμετοχή στις απογραφές, customer service
•Επίλυση προβλημάτων στην παραλαβή, διαθεσιμότητα και επάρκεια των υλικών, inventory control

Απαραίτητα Προσόντα:
•Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικών επιστημών
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε Logistics θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 έτη σε αντίστοιχο αντικείμενο
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
•Οργανωτικές ικανότητες
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση SAP)

Προσφέρουμε
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον

 Παρακαλούμε όπως στείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης και την περιοχή που σας ενδιαφέρει) 


Αποστολή Βιογραφικού