Τίτλος : QUALITY CONTROL ANALYST(QCA_2018 2)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΛΛΟ
Τελευταία Ενημέρωση : 15/10/2018 5:50:00 μμ

Η ΦΑΜΑΡ συνεχίζει δυναμικά!

Θέλουμε να ενδυναμώσουμε την ομάδα μας στον τομέα Διασφάλισης Ποιότητας.

Είσαι φιλόδοξος, με ενθουσιασμό και θέλεις να δουλέψεις σε μια ελληνική/πολυεθνική εταιρεία σε ένα δυναμικό περιβάλλον?

Quality Control Analyst
(Κωδ.: QCA_2018 2)

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον/ην QC Manager του Χημείου του εργοστασίου και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων Α΄ υλών και τελικών προϊόντων
 • Εκτέλεση ενόργανων αναλύσεων (HPLC, GC, IR, TOC)
 • Παρακολούθηση προγράμματος βαθμονόμησης και συντήρησης αναλυτικών οργάνων του εργαστηρίου
 • Διερεύνηση προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τις χημικές ανάλυσεις και επίλυση αυτών

 Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Χημικών / Χημ. Μηχανικών / Φαρμακοποιών)
 • Απαραίτητη αναλυτική εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού περιβάλλοντος
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλική γλώσσας
 • Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ


Αποστολή Βιογραφικού