Τίτλος : ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΛΑΡΚ)(FLOTH_10.2018)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΘΗΒΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 18/10/2018 1:03:00 μμ

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιό της στη Θήβα:

Χειριστή Ανυψωτικού Μηχανήματος (κλαρκ)

(Κωδ.: FLOTH_10.2018)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Προϊστάμενο της αποθήκης και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 


Αποστολή Βιογραφικού