Τίτλος : CUSTOMER SERVICE OFFICER(CSOANTH_2019)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΝΘΟΥΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 22/3/2019 6:51:00 μμ

Η FAMAR Α.Β.Ε. Πολυεθνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιό της στην Ανθούσα:

  CUSTOMER SERVICE OFFICER

                                                                  (Ref: CSOANTH_2019)

 Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο του τμήματος και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:


•Συλλογή παραγγελιών και προγραμματισμός της παραγωγής των προϊόντων
•Συντονισμό της διαθεσιμότητας των υλικών από τους προμηθευτές
•Ευθύνη παρακολούθησης των Δεικτών Εξυπηρέτησης των Πελατών του εργοστασίου
•Συμμετοχή στη δημιουργία του ετήσιου Budget των πελατών
•Διαχείριση εξαγωγών, συμμετοχή στις απογραφές, customer service
•Επίλυση προβλημάτων στην παραλαβή, διαθεσιμότητα και επάρκεια των υλικών, inventory control

Απαραίτητα Προσόντα:
•Πτυχιούχος ΑΕΙ θετικών επιστημών
•Μεταπτυχιακές σπουδές σε Logistics θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 έτη σε αντίστοιχο αντικείμενο
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
•Οργανωτικές ικανότητες
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (επιθυμητή γνώση SAP)

 


Αποστολή Βιογραφικού