Τίτλος : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ(ΗΛΑΝΘ_2019)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΝΘΟΥΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 26/3/2019 6:45:00 μμ

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιο Φαρμακευτικών της στην Ανθούσα :

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

(ΗΛΑΝΘ_2019)

 

Θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών παραγωγής και συσκευασίας  και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Απαραίτητα Προσόντα

 


Αποστολή Βιογραφικού