Τίτλος : PLANNING ADMINISTRATOR(PAΑΝΘ_2019)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΝΘΟΥΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 12/11/2019 9:24:00 πμ

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Πολυεθνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιό της στην Ανθούσα:

PLANNING ADMINISTRATOR (Ref:PAΑΝΘ_2019)

O/Η κάτοχος της θέσης θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
1.    Προγραμματίζει εβδομαδιαία την απελευθέρωση υλών και υλικών συσκευασίας με το τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου προκειμένου να συμβάλλει στην έγκαιρη εκτέλεση των εντολών παραγωγής σύμφωνα με το πρόγραμμα παραγωγής που έχει δοθεί από το τμήμα του Supply Chain
2.    Εκτελεί και εκτυπώνει τις εντολές παραγωγής σε ημερήσια βάση, όπως ορίζονται από το πρόγραμμα παραγωγής.
3.    Σχεδιάζει τις εξαγωγές τελικού προϊόντος με βάση την ημερομηνία απελευθέρωσης των παρτίδων από το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας. Επικοινωνεί με τις μεταφορικές εταιρείες για τον προγραμματισμό των ραντεβού των εξαγωγών και ενημερώνει τις αποθήκες της εταιρείας αντιστοίχως. Εκτελεί τα deliveries από το σύστημα για τις προγραμματισμένες εξαγωγές.
4.    Συλλέγει τις ανάγκες γραφικής ύλης όλων τμημάτων του εργοστασίου και τοποθετεί τις παραγγελίες στον προμηθευτή.
5.    Υποστηρίζει στην τοποθέτηση παραγγελιών σε προμηθευτές.
6.    Συλλέγει δεδομένα για τη σύνταξη αναφορών του τμήματος Supply Chain
7.    Συμμετέχει στην ετήσια απογραφή της εταιρείας.


Απαραίτητα Προσόντα
•Πτυχίο στη Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού , μεταπτυχιακό σε συναφές αντικείμενο θα θεωρηθεί προσόν
•2 χρόνια προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
•Καλή γνώση MS Office (η γνώση SAP θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)

Προσφέρουμε:
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον
•Πακέτο αποδοχών  αναλόγως προσόντων
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης)


Αποστολή Βιογραφικού