Τίτλος : ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(TECHPROD-PACK_02.2020AL)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΛΙΜΟΣ
Τελευταία Ενημέρωση : 24/2/2020 1:03:00 μμ

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιο Φαρμακευτικών στον Άλιμο:

                            ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (TECHPROD-PACK_02.2020AL)

Θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των μηχανών παραγωγής-συσκευασίας  και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
•    Προληπτικές συντηρήσεις συστημάτων και γραμμών Παραγωγής-Συσκευασίας
•    Ακολουθεί το Πλάνο Συντήρησης και προβαίνει σε σχετικές ενέργειες
•    Επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των μηχανών (βλάβες, ρυθμίσεις κλπ)
•    Βελτιωτικές ενέργειες στην λειτουργία των μηχανών
•    Συνεργασία με τα αρμόδια άτομα παραγωγής-συσκευασίας
•    Παρακολούθηση της αποθήκης ανταλλακτικών
•    Διατήρηση αρχείου μηχανών, εξοπλισμού και ενεργειών
•    Προϋπηρεσία σε φαρμακοβιομηχανία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Απαραίτητα Προσόντα
•    Πτυχιούχος (Αδειούχος) Τεχνολόγος Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος (ΤΕΙ)
•    Εμπειρία 3-4 ετών τουλάχιστον, σε αντίστοιχη θέση
•    Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και τεχνικών όρων
•    Βασική γνώση χρήσης Η/Υ (Outlook, MS Office)
•    Επικοινωνιακές και οργανωτικές δυνατότητες
•    Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 
Προσφέρουμε:
•    Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον
•    Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
•    Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης)


Αποστολή Βιογραφικού