Τίτλος : Εργάτρια Συσκευασίας(ΕΣΑΥΛ_04.2020)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΥΛΩΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 21/4/2020 10:56:00 πμ

Η ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιο των καλλυντικών  στον Αυλώνα Αττικής:                                           
                                                   Εργάτρια  Συσκευασίας
                                                  (Κωδ: ΕΣΑΥΛ_04.2020)
 
Ο κάτοχος της θέσης θα έχεις τις εξής αρμοδιότητες:

•Τροφοδοτεί τις μηχανές με υλικά συσκευασίας και είναι υπεύθυνος/η για τη σωστή διαδικασία της συσκευασίας και τη σωστή συμπλήρωση των εντύπων που την συνοδεύουν.
•Ενημερώνει τον προϊστάμενό του/της όταν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις ή εν δυνάμει προβλήματα ως προς την συσκευαστική διαδικασία πριν, κατά και μετά το τέλος της.
•Έχει την ευθύνη για τη σωστή χρήση των μηχανών και τον καθαρισμό τους βάσει των διαδικασιών.
•Φροντίζει για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, GMPs, υγιεινής, τάξης και καθαριότητας του χώρου εργασίας του / της.


Απαραίτητα Προσόντα:
•Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχης τεχνικής σχολής
•Εμπειρία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας

 


Αποστολή Βιογραφικού