Τίτλος : QUALIFICATION & VALIDATION OFFICER(QVO_ANTH06.20)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΝΘΟΥΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 15/6/2020 5:14:00 μμ

Η ΦΑΜΑΡ, πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για τo εργοστάσιά της στην Ανθούσα Αττικής

                                                       Qualification & Validation Officer
                                                               (Κωδ.: QVO_ANTH06.20)

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον  Qualification, Validation & Calibration Manager του εργοστασίου και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

•Συντάσσει πρωτόκολλα αξιολόγησης εξοπλισμού (IQ/OQ/PQ/RQ)
•Εκτελεί πρωτόκολλα αξιολόγησης εξοπλισμού (IQ/OQ/PQ/RQ)
•Συντάσσει αναφορές αξιολόγησης (IQ/OQ/PQ Reports)
•Περιοδικές επαναξιολογήσεις εξοπλισμού.
•Συμμετέχει σε διερευνήσεις αποκλίσεων στην ομάδα.
•Συνεργάζεται στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων και στην αναζήτηση ριζικού αιτίου κατανοώντας προτεραιότητες των παραγωγικών διαδικασιών.
•Επικοινωνεί με άλλα τμήματα για βραχυπρόθεσμη οργάνωση των αξιολογήσεων.
•Καταστρώνει User Requirement Specifications για αναζήτηση νέου εξοπλισμού (URS).
•Συμμετέχει στην έκδοση του VMP (Validation Master Plan).
•Προετοιμασία και συμμετοχή στα Audits.
•Ελέγχει το  Calibration master file.
•Αξιολογεί την ανάγκη έκδοσης νέων διαδικασιών Calibration and Environmental Monitoring ή αναθεώρησης αυτών.

Απαραίτητα Προσόντα
•Πτυχίο ΑΕΙ ( Χημ. Μηχανικών / Μηχ. Μηχανικών)
•Απαραίτητη εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση βιομηχανικού περιβάλλοντος
•Άριστη γνώση Αγγλική γλώσσας
•Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Προσφέρουμε:
• Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
• Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον


Αποστολή Βιογραφικού