Τίτλος : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΛΙΜΟΥ(MOAVL_07.2020)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΥΛΩΝΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 1/7/2020 6:16:00 μμ

Η FAMAR Α.Β.Ε. Ελληνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιο Φαρμακευτικών στον Αυλώνα:

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΥΛΩΝΑ

 

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Quality  Systems Manager και θα είναι υπεύθυνος/ή για την εύρυθμη λειτουργία του τομέα ευθύνης του/της και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

• Διαχείριση προγράμματος αναλύσεων.
• Έλεγχο και επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πραγματοποιούμενων αναλύσεων.  
• Διασφάλιση συμμόρφωσης του QC με τις απαιτήσεις GMP και ΕΟΦ.
• Έκδοση προδιαγραφών και διαδικασιών που αφορούν το τμήμα QC.
• Αξιολόγηση και έλεγχο των αναλυτών του τμήματος
Απαραίτητα Προσόντα
• Πτυχιούχος Βιολόγος
• Εμπειρία 2 - 5 ετών, σε αντίστοιχη θέση σε εργαστήριο ποιοτικού έλεγχου, φαρμακων και τροφίμων
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
• Εξοικείωση με εμπορικά πακέτα Η/Υ (Εxcel, Word, Power Point). Γνώση SAP επιθυμητή
• Διοικητικές και Οργανωτικές ικανότητες

Προσφέρουμε:

• Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
• Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης) στην παρακάτω διεύθυνση:


ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ
http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html

 


Αποστολή Βιογραφικού