Τίτλος : TECHNICIAN UTILITIES(TECH.UT_ANT01.2021)
Περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ/ΑΝΘΟΥΣΑ
Τελευταία Ενημέρωση : 1/2/2021 4:40:00 μμ

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε. Πολυεθνική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, με ηγετική θέση στο χώρο της παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το Εργοστάσιό της στην Ανθούσα:

 

                                                                    Technician Utilities

                                                            (Κωδ.: TECH.UT_ANT01.2021)

 

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος μηχανικός του μηχανοστασίου. Παρακολουθεί την λειτουργία των αντίστοιχων μηχανών συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

  1. Παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία των μηχανών (ατμογεννήτριες, σύστημα παραγωγής απιονισμένου νερού, αεροσυμπιεστές, κλιματιστικές μονάδες κλπ) και συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα.
  2. Προετοιμάζει τα απαραίτητα χημικά και εκτελεί τις απαραίτητες αναγεννήσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής νερού και ατμού.
  3. Εκτελεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις οδηγίες, προληπτικές συντηρήσεις ο ίδιος ή επιβλέπει / συμμετέχει στις συντηρήσεις των μηχανών και των εγκαταστάσεων (πχ. βιολογικός καθαρισμός) που εκτελούνται από εξωτερικούς συνεργάτες.
  4. Εκτελεί προληπτικές συντηρήσεις ο ίδιος ή επιβλέπει / συμμετέχει στις συντηρήσεις των κτηριακών εγκαταστάσεων που εκτελούνται από εξωτερικούς συνεργάτες.
  5. Επισκευάζει βλάβες ο ίδιος κατόπιν οδηγιών του προϊσταμένου του ή επιβλέπει / συμμετέχει στις επισκευές που εκτελούνται από εξωτερικούς συνεργάτες.
  6. Παραγγέλνει τα απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων (τεχνικά υλικά, άζωτο, κτλ) και φροντίζει για την παραλαβή τους.
  7. Συλλογή και συσκευασία δειγμάτων βιομηχανικών λυμάτων, μέτρηση και καταγραφή καυσαερίων λεβητοστασίου κλπ
  8. Τηρεί τους κανόνες GMP κατά την εκτέλεση των εργασιών του

.

Απαραίτητα Προσόντα:


Αποστολή Βιογραφικού